Май ойида “Ҳадиси шариф билимдони” танлови ўтказилади

Рукн: Янгиликлар Чоп этилган: 20.04.2018

Ёшлар масалалари бўйича республика идоралараро кенгашининг 2018 йил 22 январдаги 1-сонли мажлис баёни ижроси юзасидан жорий йилнинг май ойи давомида “Ҳадиси шариф билимдони” танлови ўтказилади.

Танловда Ўзбекистон мусулмонлари идораси тасарруфидаги диний таълим муассасалари талабалари, ёш имом-хатиблар ҳамда ҳадис илмига қизиқиши бўлган 14 ёшдан 30 ёшгача бўлган фуқаролар иштирок этишлари мумкин.

Танловда иштирок этиш истагида бўлган фуқаролар 2018 йилнинг 20-25 апрель кунлари мобайнида Ўзбекистон мусулмонлари идорасининг Қорақалпоғистон Республикаси қозиёти, Тошкент шаҳри ва вилоятлар вакилликларида рўйхатга олинади.

Танловнинг биринчи босқичи 2018 йилнинг 1-5 май кунлари давомида вилоятлар кесимида ўтказилади.

Танловда иштирок этиш шартлари.

Танловда диний таълим муассасалари талабалари, ёш имом-хатиблар ҳамда ҳадис илмига қизиқиши бўлган камида 40 та ҳадисни (арабча матни билан) ёддан билган 14 ёшдан 30 ёшгача бўлган фуқаролар иштирок этишлари мумкин.

Танлов учта шартдан иборат бўлади:

- Имом Бухорий ва Имом Термизийнинг ҳаёти ва илмий фаолиятини ёритиб бериш;

- берилган ҳадисни шарҳлаб бериш (ҳадисни таржима қилиш ва ундан олинадиган фойдаларини баён қилиш);

- ҳадисни араб тилидаги матнини ровийлари билан ёддан айтиб (берилган боблар бўйича биттадан ҳадис айтиш) бериш.

Yoshlar masalalari bo‘yicha respublika idoralararo kengashining 2018 yil 22 yanvardagi 1-sonli majlis bayoni ijrosi yuzasidan joriy yilning may oyi davomida “Hadisi sharif bilimdoni” tanlovi o‘tkaziladi.

Tanlovda O‘zbekiston musulmonlari idorasi tasarrufidagi diniy ta’lim muassasalari talabalari, yosh imom-xatiblar hamda hadis ilmiga qiziqishi bo‘lgan 14 yoshdan 30 yoshgacha bo‘lgan fuqarolar ishtirok etishlari mumkin.

Tanlovda ishtirok etish istagida bo‘lgan fuqarolar 2018 yilning 20-25 aprel kunlari mobaynida O‘zbekiston musulmonlari idorasining Qoraqalpog‘iston Respublikasi qoziyoti, Toshkent shahri va viloyatlar vakilliklarida ro‘yxatga olinadi.

Tanlovning birinchi bosqichi 2018 yilning 1-5 may kunlari davomida viloyatlar kesimida o‘tkaziladi.

Tanlovda ishtirok etish shartlari.

Tanlovda diniy ta’lim muassasalari talabalari, yosh imom-xatiblar hamda hadis ilmiga qiziqishi bo‘lgan kamida 40 ta hadisni (arabcha matni bilan) yoddan bilgan 14 yoshdan 30 yoshgacha bo‘lgan fuqarolar ishtirok etishlari mumkin.

Tanlov uchta shartdan iborat bo‘ladi:

- Imom Buxoriy va Imom Termiziyning hayoti va ilmiy faoliyatini yoritib berish;

- berilgan hadisni sharhlab berish (hadisni tarjima qilish va undan olinadigan foydalarini bayon qilish);

- hadisni arab tilidagi matnini roviylari bilan yoddan aytib (berilgan boblar bo‘yicha bittadan hadis aytish) berish.