Ҳар куни тонгда...

Рукн: Ислом ва иймон Чоп этилган: 02.03.2015

Одам фарзанди тонг оттирса, унга Аллоҳ 10 нарсани фарз қилади:

1. Уйғонган вақтида Аллоҳни зикр қилиш.

“...(Тонгда уйқудан) турган пайтингизда, Раббингизга ҳамд билан тасбеҳ айтинг!” (Тур, 48).

“Эй, имон келтирганлар, Аллоҳни кўп зикр қилингиз” (Аҳзоб, 41).

2. Авратни беркитиш.

“Эй, Одам авлоди! Ҳар бир масжид (намоз) олдидан зийнатларингиз (кийимларингиз)ни (кийиб) олингиз!..” (Аъроф, 31). Зийнатнинг энг кам даражаси авратни беркитишдир.

3. Таҳоратни вақтида, мукаммал қилиш.

“Эй, имон келтирганлар! Намоз (ўқиш)га турар экансиз, албатта, юзларингизни, қўлларингизни тирсакларигача ювингизлар, бошларингизга масҳ тортингизлар ва оёқларингизни тўпиқларигача (ювингизлар)!..” (Моида, 6).

4. Намозларни вақтида мукаммал адо этиш.

“...Зеро, намоз мўминларга вақти тайин этилган ва (фарз этиб) битилгандир” (Нисо, 103).

5. Ризқ ҳақида Аллоҳ берган ваъдага ишониш.

“Ерда ўрмаловчи бирор нарса (жонзот) йўқки, унинг ризқи (таъминоти) Аллоҳнинг зиммасида бўлмаса!..” (Ҳуд, 6).

6. Аллоҳнинг тақсимотига қаноат қилиш.

“...Уларнинг дунё ҳаётидаги тирикчиликларини ҳам уларнинг ўрталарида Биз тақсимлаганмиз...” (Зуҳруф, 32).

7. Аллоҳ таолога таваккул қилиш.

“Ўлмайдиган Тирик зотга таваккул қилинг...” (Фурқон, 58).

“...Агар мўмин бўлсангиз, Аллоҳга таваккул қилингиз!” (Моида, 23).

8. Аллоҳнинг амрига ва тақдирига сабр қилиш.

“Бас, (эй, Муҳаммад,) Раббингизнинг ҳукмига сабр қилинг...” (Қ алам, 48).

“Эй, имон келтирганлар! Сабр қилингиз, бағрикенг бўлингиз ва (Аллоҳ йўлига) тахт бўлиб турингиз ва Аллоҳдан қўрқингиз, зора (шунда) толе топсангизлар!” (Оли-Имрон, 200).

9. Аллоҳнинг неъматига шукр қилиш.

“...агар Аллоҳга ибодат этувчи бўлсангизлар, Унинг неъматларига шукр қилинглар!” (Наҳл, 114). Аллоҳнинг неъматлари кўп: саломатлик, фарзанд, бойлик... энг улуғи Ислом неъматидир.

10. Ҳалол ейиш.

“...Сизларга ризқ сифатида берилган пок нарсаларни енглар...” (Бақара, 57). Яъни, ҳалол енглар.

“Ирфон” тақвимининг 2009 йил, 2-сонидан олинди.

* * *

Odam farzandi tong ottirsa, unga Alloh 10 narsani farz qiladi:

1. Uyg‘ongan vaqtida Allohni zikr qilish.

“...(Tongda uyqudan) turgan paytingizda, Rabbingizga hamd bilan tasbeh ayting!” (Tur, 48).

“Ey, imon keltirganlar, Allohni ko‘p zikr qilingiz” (Ahzob, 41).

2. Avratni berkitish.

“Ey, Odam avlodi! Har bir masjid (namoz) oldidan ziynatlaringiz (kiyimlaringiz)ni (kiyib) olingiz!..” (A’rof, 31). Ziynatning eng kam darajasi avratni berkitishdir.

3. Tahoratni vaqtida, mukammal qilish.

“Ey, imon keltirganlar! Namoz (o‘qish)ga turar ekansiz, albatta, yuzlaringizni, qo‘llaringizni tirsaklarigacha yuvingizlar, boshlaringizga mash tortingizlar va oyoqlaringizni to‘piqlarigacha (yuvingizlar)!..” (Moida, 6).

4. Namozlarni vaqtida mukammal ado etish.

“...Zero, namoz mo‘minlarga vaqti tayin etilgan va (farz etib) bitilgandir” (Niso, 103).

5. Rizq haqida Alloh bergan va’daga ishonish.

“Yerda o‘rmalovchi biror narsa (jonzot) yo‘qki, uning rizqi (ta’minoti) Allohning zimmasida bo‘lmasa!..” (Hud, 6).

6. Allohning taqsimotiga qanoat qilish.

“...Ularning dunyo hayotidagi tirikchiliklarini ham ularning o‘rtalarida Biz taqsimlaganmiz...” (Zuhruf, 32).

7. Alloh taologa tavakkul qilish.

“O‘lmaydigan Tirik zotga tavakkul qiling...” (Furqon, 58).

“...Agar mo‘min bo‘lsangiz, Allohga tavakkul qilingiz!” (Moida, 23).

8. Allohning amriga va taqdiriga sabr qilish.

“Bas, (ey, Muhammad,) Rabbingizning hukmiga sabr qiling...” (Q alam, 48).

“Ey, imon keltirganlar! Sabr qilingiz, bag‘rikeng bo‘lingiz va (Alloh yo‘liga) taxt bo‘lib turingiz va Allohdan qo‘rqingiz, zora (shunda) tole topsangizlar!” (Oli-Imron, 200).

9. Allohning ne’matiga shukr qilish.

“...agar Allohga ibodat etuvchi bo‘lsangizlar, Uning ne’matlariga shukr qilinglar!” (Nahl, 114). Allohning ne’matlari ko‘p: salomatlik, farzand, boylik... eng ulug‘i Islom ne’matidir.

10. Halol yeyish.

“...Sizlarga rizq sifatida berilgan pok narsalarni yenglar...” (Baqara, 57). Ya’ni, halol yenglar.

“Irfon” taqvimining 2009 yil, 2-sonidan olindi.